dimarts, 31 de maig del 2011

la meva mirada del poeta

el repte de la mirada ha passat i amb ell els moments d'estrès, els moments de no entendre coses, de no saber què fer, de buscar aquella imatge en un poema de Margarit, d'un poema farcit d'imatges que no vols repetir i que la teva interpretació és teva i per això et penses que als espectadors de la mirada no entendran que collons fan aquestes fotografies aquí! estava tot explicat, per tan, jo no estava dient res de nou, només és una visió de tot plegat. la meva mirada del poeta.